KJEMISK INJEKSJON

VI TETTER LEKKASJER I BETONG MED KJEMISK INJEKSJON

Betong lever et termisk liv, akkurat som alle andre materialer. Det vil si at konstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen med stigende og synkende temperatur. Dette kan føre til riss, og gjennomgående sprekker som under gitte forutsetninger kan føre til vannlekkasjer. Sprekker kan også oppstå under betongens hydratiseringsprosess, det vil si når den stivner etter utstøping. Når man bygger i betong, utføres støpingen i faser, og dette gjør at det blir en del støpeskjøter. Disse er såkalte rissanvisere, og her i denne skjøten finner vannet ofte vei inn i bygninger eller ut/inn av andre typer konstruksjoner.

SLIK JOBBER BETONGTETTER1 MED KJEMISK INJEKSJON

Betongtetter1 AS tilbyr tetting av slike lekkasjer ved hjelp av kjemisk injeksjon. Det går i korthet ut på å pumpe sprekken full av en polyuretan som reagerer kjemisk når det kommer i kontakt med vann. Væsken herder, og tetter sprekken fullstendig for videre lekkasjer. Polyuretanet vi injiserer er godkjent for bruk til tetting i drikkevannsreservoarer, og er ikke giftig eller farlig på annen måte.

Mer om metodikken
Tetteprosessen utføres ved å bore et tynt hull inn til sentrum av konstruksjonen i sprekkområdet, og væsken injiseres her under høyt trykk, ved hjelp av et rør og en injeksjonspakker. Metoden kan også benyttes til å lime sammen delaminerte betongkonstruksjoner der det ikke er vanninnsig eller lekkasjer. Man får da en monolittisk limskjøt, som ikke sprekker opp igjen. Sprekken/delamineringen injiseres da med epoxy. Denne metoden benyttes også ofte til å fylle opp og tette uønskede hulrom inne i konstruksjoner eller i og rundt f.eks. gjennomføringer i betongdekker og vegger. Vi støper da inn midlertidige mateslanger som vi pumper stoffet inn gjennom.

VI UTFØRER KJEMISK INJEKSJON MOT LEKKASJE OG DELAMINERING

Vi utfører kjemisk injeksjon i alle slags betongkonstruksjoner, som for eksempel broer, kaier, siloer, heissjakter, parkeringshus, kraftstasjoner og bygningsstrukturer. Unntaket er i tilfeller hvor det må benyttes microsement, som for eksempel i større fjellekkasjer – men vi tar mindre lekkasjer også i fjell. Vi injiserer også epoxy for å lime delaminerte betongkonstruksjoner.

PRISER OG KOSTNADER RUNDT KJEMISK INJEKSJON

Kostnadene involvert i betongtetting regnes normalt ut ifra fastsatte priser for kostnad per injeksjonspakker, timesats for arbeidet, kg polyuretan, maskinleie og km kjøring i forbindelse med jobben. I tillegg er det noen variabler innen antall pakker brukt, mengde polyuretan brukt, injeksjonstid og trykktilpasning.

Vi tilbyr faste, konkurransedyktige priser pr. løpemeter på montasje av slanger og steng montert preventivt i nye konstruksjoner.

Vi lager også gode prisanslag på injeksjon med innborede pakkere i eksisterende betongkonstruksjoner.

Ring oss på telefon 922 17 175 eller 414 53 031 for prisestimat i dag.

Betongtetter1 betjener hele det sentrale østlandsområdet

BILDEGALLERI