VI UTFØRER KJEMISK INJEKSJON!

Betong lever et termisk liv, akkurat som alle andre materialer. Det vil si at konstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen med stigende og synkende temperatur. Dette kan før til riss, og gjennomgående sprekker som under gitte forutsetninger kan føre til vannlekkasjer. Vi er din partner når lekkasjer i betong skal tettes.

HVA KOSTER KJEMISK INJEKSJON?

Når vi skal gjøre slike arbeider med injeksjon beveger vi oss litt inn i det ukjente, da vi ikke kan vite på forhånd nøyaktig hvor mange pakkere som må til, eller akkurat hvor mye polyuretan som medgår. Injeksjonstiden i hvert hull er heller ikke gitt på forhånd. Trykket må avpasses i hvert tilfelle, og dette influerer på hvor mange minutter sprekken må stå under det valgte trykket. Derfor er det umulig å gi noen fornuftig fast pris på forhånd. Det vi derimot kan gi på forhånd, er faste priser pr. pakker, timepris, pris pr. kg polyuretan, maskinleie pr. dag, kjøring pr km. etc. Etter at vi har besiktiget jobben kan vi imidlertid anslå en uforbindtlig erfaringspris. Ta gjerne kontakt for en uforbindtlig prat rundt dette.

KONTAKT BETONGTETTER1

Har du spørsmål rundt betongtetting og hva Betongtetter1 kan hjelpe deg med? Kontakt oss gjerne for en prat rundt dine utfordringer. Vi er her for å hjelpe, og har mange gode referanser og løste problemer å vise til.