VANLIGE SPØRSMÅL

Ja, det blir tett , men dersom sprekken slutter midt på en flate, kan denne med årene bli litt lenger, og det kan hende vi må sette et par pakkere til der.

Ja, er det tett så forblir det tett. Lekkasjer kan imidlertid oppstå andre steder, og disse må tettes for seg.

Nei, vi bruker injeksjonsmasse som er godkjent for drikkevannsreservoarer.

Ja, vi kan gi pris på, og utføre det.

Ja vi kan behandle disse flatene med en væske som sprøytes på. Overflatehinnen i dette stoffet er brutt slik at væsken trenger helt inn til 20 cm inn i betongen. Her reagerer det med kalk-og saltoverskuddet som ligger igjen i porene etter at betongen ble støpt, og danner et gitter av krystaller i porene som tetter for vanngjennomtrengning.

Betongen forblir diffusjonsåpen, dvs at konstruksjonen puster uten at vann slipper igjennom. Stoffet er bl.a. godkjent av SINTEF, og mange andre store sertifiseringsorganer i Europa.